Rozpis

Typ závodu: Klasická trať

Datum: 21.10.2017

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč

Prezentace: V centru závodu 08:00 - 09:15 hod.

Centrum: Turistická základna Podheraltice (49.2248061N, 15.7254572E)

Kategorie: HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, HD16, HD18, HD20, HD21C, HD21D, HD35, HD45, HD55, HD65, P

Čas 000: 10:00, individuální start

Kategorie HDR a P startují kdykoli do startovního času 80 v intervalu 2 minuty podle organizace startéra. Ostatní kategorie podle startovních listin.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 200 m; Centrum – Start 1 – 1.300 m (modrobílé fáborky), Centrum – Start 2 – 1.600 m (zelenobílé fáborky); Cíl - centrum - 100 m (bez značení); Cesta na start 2 vede částečně po silnici III. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti!

Přihlášky: do 15.10.2017 23:59 přes systém ORIS. Nouzově na: prihlasky@oobtrebic.cz

Startovné: Dětské kategorie do HD14 + HDR + P 40,- Kč, ostatní kategorie 80,- Kč. Kategoriím HDR a P se po prvním termínu přihlášek nezvyšuje startovné, ostatním se zvyšuje na dvojnásobek. Půjčení čipu 30,- Kč (do HD14 zdarma), za nevrácený čip bude účtován poplatek 800,- Kč. Platby je také možné posílat na účet 155769340/0300, variabilní symbol číslo klubu dle adresáře ČSOS.

Mapa:

KOBYLÍ KOPEC M 1:10000, E 5 m, stav červen 2015 (dílčí revize 2016), rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Martin Kratochvíl. Pro kategorie HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, D45, HD55, HD65, P

KOBYLÍ HLAVA M 1:15000, E 5 m, stav červen 2015 (dílčí revize 2016), rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Martin Kratochvíl. Pro ostatní kategorie.

Zvláštní mapové symboly: zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek – jiný umělý objekt. Vývraty nejsou mapovány.

Mapa není vodovzdorně upravena. Na startu budou k dispozici euroobaly.

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Ředitel: Martin Klusáček R2

Hlavní rozhodčí: Lenka Křížová R3

Stavitel: Miroslav Orálek R3